Du som har ett företag: se hur vi arbetar med coaching, team- utveckling och ledarstöd på www.anderswallin.se

Fakta om Hypnos

Hypnos är ett fullständigt normalt, icke magiskt fenomen med förutsägbara verkningar. Fördelen med hypnos är att den är medicinfri och därmed utan negativa biverkningar.

Det är helt uteslutet att en person kan behärskas, manipuleras eller försättas i djup trance mot sin vilja.

En person i hypnos sover inte
utan väljer bara att temporärt vara mer inre upplevande än yttre. Ingen kan någonsin förmås att göra saker mot sin vilja. Alla med normal intelligens och koncentrationsförmåga (det sista innebär att mentalt handikappade, mycket unga barn och drogpåverkade personer i praktiken inte kan räknas till den kategorin) kan erfara det hypnotiska tillståndet.

Det är inte ovanligt att man hör någon säga; "mig kan ingen söva".
Eller "jag skulle inte vilja att någon annan kontrollerade mig". Eller "tänk om jag kommer att häva ur mig en massa saker jag inte alls vill att någon annan ska höra". Uttalanden som dessa visar bara på en grundläggande missuppfattning om vad hypnos egentligen är. Hypnos, ett fullständigt naturligt fenomen, ett högst behagligt och skönt avslappnat tillstånd.

Att någon skulle kunna komma till skada under hypnos är helt otänkbart. Denna urgamla metod används alltmer som komplement inom skolmedicinen där den visat sig vara ett värdefullt alternativ till droger vid narkos och smärtlindring.
En fördel med hypnos är att den är medicinfri och därmed utan negativa biverkningar.

I England användes hypnos i många sjukhus vid kirurgiska ingrepp fram till 1840 då kemisk bedövning blev vanligare. Men hypnos har använts i tusentals år för att effektivt påskynda läkning samt lindra stressymtom. En god definition på hypnos lyder:

"Ett tillstånd av samtidig avslappning och koncentration med en ökad medvetenhet framkallad med suggestioner".

Hypnos i sig är ingen terapi utan används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat. Terapeuten använder sin röst för att försätta klienten i hypnos. Det är inte så säkert att denne känner sig hypnotiserad, utan upplevelsen känns mer som en total mental och fysisk avkoppling. Klienten har varit i hypnos men har en annan bild av hur det ska kännas. Ibland kan klienten sjunka ner väldigt djupt i hypnos och får känslan av att ha sovit. Det gör ingenting, för öronen hör och tar till sig budskapet.

Scenhypnos har ofta gett folk en skev uppfattning av att hypnos är något magiskt. Hypnos har ingenting med trollstavar och ockulta förmågor att göra. Även om klienten förmodligen kommer tycka att det vara rent magiskt hur symtomen bara försvunnit och självinsikten ökat.

Hypnoanalys

Hypnoanalys är en relevant terapi för alla åkommor som på något sätt kan associeras med emotionella eller psykiska krafter. Används för att uppenbara orsakerna till problem, som kan yttra sig i form av:

 •  alkoholism
 •  dåligt självförtroende
 •  oro
 •  migrän
 •  sexuella störningar
 •  ångest
 •  ätstörningar
 •  samt många andra problem som går att hänföra till sinnet
Hypnoanalys används också med fördel för ökad självkännedom. Analysen kan beskrivas som lagen om orsak och verkan. Varje symptom (verkan) måste ha en orsak. Genom hypnoanalysen uppenbaras och därmed förintas själva roten till det onda vilket innebär att symptomen försvinner.

En fördel med hypnos är att den är medicinfri och därmed utan negativa biverkningar.

Det här är en helt individuell terapi vilket gör att det inte med bestämdhet går att säga hur många besök som behövs.

Varje konsultation tar ca 60 - 70 minuter.

Kostnad: 1000 kr per session.Suggestionsterapi

Suggestionsterapi är en metod som lämpar sig vid problem som exempelvis:

 •  att tala inför grupp
 •  avslappning
 •  dåligt självförtroende
 •  examensnerver
 •  flygskräck
 •  nagelbitning
 •  prestationsångest
 •  rökning
 •  tandläkarskräck
 •  viktkontroll
 •  m.m

Suggestionsterapin kan enklast beskrivas som att klienten under ett djupt och avspänt sinnestillstånd tar emot förslag, inre bilder och tankar från terapeuten. Förslag som stimulerar klienten till positiva förändringar i sitt liv. Självklart accepterar inte klienten förslag som strider mot dess personliga övertygelser.

Obs! Terapin fungerar inte om klienten saknar motivation och självdisciplin.

En fördel med hypnos är att den är medicinfri och därmed utan negativa biverkningar.

Kostnad: 1000 kr per session (ca 60 min)


Avslutsterapi

Många människor beslutar sig för att skiljas. De flyttar ifrån varandra och rent geografiskt lever de åtskilda, men tankar och känslor hänger kvar. Avslut är en metod för att sortera upp, bearbeta och befria sig från destruktiva och energikrävande band till medmänniskor.
Det behöver inte bara vara f.d. partnern utan det kan också gälla dominerande förälder, krävande barn, arbetskamrater etc. Personer som belastar ens tankar och känslor.

Något att rekommendera för dig som inte kan släppa gamla relationer, trots att de suger energi och livslust.

Metoden kan även användas med framgång för att skapa en mer medveten, livskraftig och positiv relation till din nuvarande partner.  

Kostnad: 1000 kr per session


Regressionsterapi

Regressionsterapi är ett sätt att följa ett symtom genom olika liv.

Regressionsterapi fungerar alldeles utmärkt och den används med framgång även av terapeuter som privat ställer sig skeptiska till reinkarnation. Det väsentliga är inte om det verkligen rör sig om ett "tidigare liv" en verklig tidigare existens, utan det är resultatet som räknas.

LÄSTIPS:

"Tidigare livs läkande kraft" av Brian L. Weiss