Self-Leadership / APG 2018
Datum:

Fredag 14 september - Söndag 16 september

Tider:

Fredag kl 18.30 - 21.30
Lördag kl 09.15 - 21.15

Söndag kl 09.15 - 21.15

Plats:
Kursen hålles på Inner Power Centre i Järna.

Kostnad:
6000 kr (moms tillkommer för företag)
Skriftlig dokumentation ingår samt ekologisk lunch och fika.

Anmäl dig senast 1 vecka innan till Anders Wallin tel 08-798 48 31 alt 070-57 80 111 eller till E-postadress anders.wallin@innerpower.se

OBS: begränsat antal deltagare (12 personer)!

Kursledare:Anders Wallin

Neuro-Semantics NLP Trainer, Hypnosterapeut,
Time Line Master Practitioner


Patrik Fordell

NS Master Trainer Candidate, Neuro-Semantics NLP Trainer samt Meta-coach
 

Self-Leadership / APG

Self-Leadership / APG är en tredagarsutbildning inom Neuro-Semantics som leder till din certifiering som Meta-States Practitioner. Du som har gått NLP Practitioner har möjlighet att få tillgång till denna spännande uppgradering av dina färdigheter.

APG tar fokus på Dig. En av grundpelarna i Neuro-Semantics är att sant ledarskap börjar inifrån. Därför applicerar vi processerna först på oss själva innan vi arbetar med andra.

Self-Leadership / APG ger dig:

  • 14 tekniker för att framgångsrikt coacha dig själv och andra
  • Utveckla din emotionella intelligens och förmågan att relatera till andra
  • Stabil självkänsla genom att skilja på vem du är och vad du gör
  • Fokus och målmedvetenhet
  • Transformera destruktiva tankemönster och referensramar som hindrar dig från att göra det du behöver
  • Förmågan och motivationen till att förvandla en ”god idé” till handling
  • Meta-States modellen, en enastående modell för mänsklig transformation
  • Verktyg för sant Självledarskap